Vi är medlem i Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Anhöriga till den som avlidit har ofta svårt att agera rationellt. Att få hjälp av en begravningsbyrå som kan sin sak, är därför av största vikt.

Tryggheten i vår auktorisation.

Samtliga våra medarbetare har genomgått omfattande utbildningar som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Att anlita oss ger dig en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i – och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du känna trygghet när du har kontakt med oss.