Vad händer nu?

Det är helt naturligt att känna sig osäker inför allt som ska ordnas när man precis har förlorat någon man älskar. Ett bra råd är att inte ha för bråttom. En del av det du kanske oroar dig mest för kan ofta vänta ett litet tag och det som känns svårt och oöverstigligt får du hjälp med.

Om en person avlider på ett vårdhem eller sjukhus är det oftast inte brådskande. Skulle personen avlidit i hemmet eller på ett annat ställe, skall läkare först kontaktas för att bekräfta dödsfallet. Därefter kontaktas vi på begravningsbyrån för att ta hand om transporten av den avlidne.

Inför begravningen

När man bestämt tid och plats för begravning ordnar vi svepning av den avlidne. Vi gör i ordning bädden i kistan och lägger den avlidne på plats, som kan vara klädd i egna kläder eller kläs i en speciell svepkräkt. Anhöriga får gärna närvara vid bisättning och lägga en blomma eller en minnessak i kistan eller bara se den avlidne en sista gång.Efter att svepningen är gjord körs kistan till kyrkan, kapellet eller krematoriet där den förvaras fram till begravningen.

Vill du veta mer kontakta oss så kan vi hjälpa Dig/Er.