Personligt utformade tackkort

Efter begravning är det brukligt att man sänder tackkort till dem som lämnat minnesgåvor, blommor etc. Om du klickar på länken här nedankan du på ett enkelt sätt och i lugn och ro skapa tackkort utifrån dina egna önskemål. Kontakta oss så hjälper vi sedan till med att trycka upp så många tackkort du behöver.

Här kan du själv utforma tackkort