Bouppteckning

En bouppteckning fastställer vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är en bouppteckning som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Vi hjälper familjer i hela Sverige.