Barn och begravning

Det är inte ovanligt att vuxna vill hålla barn utanför det som händer i samband med ett dödsfall. Det är ofta en missriktad omsorg. Barn behöver också förstå vad som hänt, för att kunna möta sorgen och att med tiden lägga den bakom sig.

Man skall dock aldrig tvinga ett barn. Ett barns första upplevelse gällande avliden kan kännas skrämmande. Det är därför viktigt att låta barnet ta del av begravningsceremonin utifrån dess egna villkor. Risken minskar dåför att döden och begravningen uppfattas som något hemskt.

Att berätta så mycket som möjligt om hur det kommer se ut och förbereda ett barn på vad som kommer att hända är mycket viktigt. Kom gärna lite tidigare, innan begravningsakten börjar, så att barnet kan bekanta sig med den ovana miljön.