Att ge en minnesgåva

Ett värdigt och omtänksamt sätt att hedra minnet av en avliden person är att lämna en gåva till en fond. Det finns flera seriösa fonder som man kan skänka en utvald minnesgåva.

Via Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – www.frii.se - kan du länka dig till Minnesgåvans websida och välja den fond du vill skänka pengar till. Här hittar du också den viktiga förteckningen över fonder som innehar 90-konton på Svensk Insamlingskontrolls hemsida – www.insamlingskontroll.se

Innehavet av ett sk 90-konto är den viktigaste garantin för att den valda fonden använder din gåva till de ändamål som anges.