Att dela sorgen

Den som är nära anhörig eller nära vän hör givetvis till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även den som inte hör till den avlidnes allra närmaste har rätt att delta i sorgen.

En del vill dock hålla begravningen inom en mindre krets och bjuder in de gäster som ska närvara, vilket i så fall utannonseras i god tid innan begravningen.